วิธีการจอง

- เลือกการเดินทางระหว่าง ไป-กลับ หรือ เที่ยวเดียว
- เลือกจังหวัดต้นทาง "สมุทรสาคร" เลือกจุดขึ้นรถ "จุดจอดมหาชัย"
- เลือกจังหวัดปลายทาง "ตาก" จุดลงรถ "สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด"
- เลือกวันที่ออกเดินทาง กด "ค้นหาเที่ยวรถ"

ระบบจะทำการแสดงเที่ยวรถ ให้เลือกเที่ยวรถที่ต้องการ กดเลือกที่นั่งที่ต้องการ กรอกข้อมูลผู้โดยสารและชำระเงิน

คำแนะนำ : ในหน้า "ข้อมูลผู้โดยสารและชำระเงิน" จะบวกค่ากรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางเพิ่ม 20 บาทต่อที่นั่งโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ต้องการ ให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออก

คลิกที่นี่! เพื่ออ่านวิธีการจองและชำระเงินโดยละเอียด (PDF)
 
เส้นทางและผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการ
เส้นทาง
เพชรประเสริฐ
874ขอนแก่น - อุบลราชธานี (พิเศษ)  
829ขอนแก่น - แม่สอด571 กม. 
638ตราด - พิษณุโลก767 กม. 
638ตราด - แม่สอด 943 กม. 
638ตราด-พิษณุโลก-แม่สอด875 กม.ระยะเวลา พิเศษ ชม.
638ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด 761 กม. 
829ตาก - แม่สอด (พิเศษ)  
876นครพนม - เชียงใหม่ 966 กม.ระยะเวลา R 15:00 ชม.
876นครพนม - เชียงใหม่  ระยะเวลา 09:30น ชม.
876นครพนม - เชียงใหม่ (ด่วน)966 กม.ระยะเวลา 17:00 ชม.
876บึงกาฬ - เชียงใหม่948 กม. 
138พัทยา - หล่มสัก508 กม. 
638พัทยา - แม่สอด645 กม. 
638พิษณุโลก - ตราด767 กม. 
829พิษณุโลก - มุกดาหาร572 กม. 
638พิษณุโลก - ระยอง 567 กม. 
878มหาชัย - แม่สอด  
874มหาสารคาม-เชียงใหม่(พิเศษ)  
874มหาสารคาม-เชียงใหม่(เหมา)  
829มุกดาหาร - พิษณุโลก572 กม. 
829มุกดาหาร - แม่สอด810 กม. 
874ร้อยเอ็ด - เชียงใหม่ (พิเศษ)  
138ระยอง - หล่มสัก578 กม.ระยะเวลา 20:15 STH ชม.
138ระยอง - หล่มสัก ระยะเวลา 07:30 ชม.
638ระยอง - พัทยา - แม่สอด  
638ระยอง - พิษณุโลก 567 กม.ระยะเวลา 8:45 ชม.
638ระยอง - แม่สอด753 กม. 
878ราชบุรี-แม่สอด  
878สวนผึ้ง - แม่สอด ระยะเวลา 10 ชม.
138หล่มสัก - พัทยา510 กม. 
138หล่มสัก - ระยอง580 กม. 
874หล่มสัก - เชียงใหม่ (พิเศษ)  
829หล่มสัก - แม่สอด (พิเศษ)  
876อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)  
874อุบลราชธานี - เชียงใหม่965 กม.ระยะเวลา 14/15 ชม.
874อุบลราชธานี - เชียงใหม่965 กม.ระยะเวลา 12:45 น. ชม.
874อุบลราชธานี - เชียงใหม่965 กม.ระยะเวลา 07:30 น. ชม.
874อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน)965 กม.ระยะเวลา 17:45 ชม.
874อุบลราชธานี-หล่มสัก(พิเศษ) ระยะเวลา ไว้ใช้งาน ชม.
876เชียงใหม่ - นครพนม966 กม.ระยะเวลา R17:30 ชม.
876เชียงใหม่ - นครพนม ระยะเวลา 09:30น ชม.
876เชียงใหม่ - นครพนม (ด่วน)966 กม.ระยะเวลา 19:30 ชม.
876เชียงใหม่ - บึงกาฬ948 กม. 
874เชียงใหม่ - ร้อยเอ็ด(พิเศษ)  
874เชียงใหม่ - หล่มสัก หล่มสัก กม. 
876เชียงใหม่ - อุดรธานี   
876เชียงใหม่ - อุดรธานี(พิเศษ)  
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี965 กม.ระยะเวลา 12/16 ชม.
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี965 กม.ระยะเวลา 19:00 น. ชม.
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี965 กม.ระยะเวลา 8:30 น. ชม.
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน)965 กม.ระยะเวลา 20:00 ชม.
874เชียงใหม่-มหาสารคาม(พิเศษ) ระยะเวลา เหมา ชม.
829แม่สอด - ขอนแก่น571 กม. 
638แม่สอด - ตราด 943 กม. 
638แม่สอด - ตลาดโรงเกลือ761 กม. 
638แม่สอด - พัทยา645 กม. 
638แม่สอด - พัทยา - ระยอง  
829แม่สอด - มุกดาหาร810 กม. 
638แม่สอด - ระยอง743 กม. 
878แม่สอด - สวนผึ้ง ระยะเวลา 10 ชม.
829แม่สอด - หล่มสัก(พิเศษ)  
878แม่สอด-มหาชัย ระยะเวลา 9 ชม.
878แม่สอด-ราชบุรี  
สนับสนุนโดย ไทยรูท ดอทคอม

*** สามารถจองตั๋วโดยสารได้วันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 4 ที่นั่ง และต้องสำรองล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน ***

วิธีการชำระเงิน

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
- ชำระผ่านบัตรเครดิต คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3% (15 บาท)


วิธีการจองและชำระเงิน |จองตั๋วโดยสาร | ตรวจสอบสถานะการจอง | รายชื่อเคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร | เส้นทางและผู้ให้บริการ | กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไทยรูท ดอทคอม โทรศัพท์ 02-269-6999 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

บริการนี้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองที่นั่งผ่านทางระบบของ บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด ผู้ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์ www.thairoute.com โดยสามารถจองตั๋วรถทัวร์ได้ที่นี่โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

หากเกิดความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการกระทำใดๆ ทั้งจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดจากผู้ใช้บริการเอง หรือจากบุคคลอื่นไม่ว่าจะกระทำโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม หากได้กระทำผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่ประการใด

เว็บไซต์สาครออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้บริการระบบจองตั๋วโดยสารออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะยกเลิกระบบจองตั๋วโดยสารออนไลน์ทั้งหมด หรือยกเลิกบริการแต่เฉพาะผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง หรือหลายราย เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า