จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
หน้าแรก เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ตรวจสอบสถานะ

    โปรดชำระเงินในเวลา 3 ชั่วโมง    
(ระบบ จะยกเลิกตั๋วอัตโนมัติ
คำแนะนำ

- กรอกรหัสการจอง 10 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจอง และสถานะชำระเงิน

- ตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ โทร 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ชำระเงินภายในเวลา ชั่วโมง
(ระบบ จะยกเลิกตั๋วอัตโนมัติ
ของวันที่ทำการจองตั๋วรถทัวร์ ระบบจะตัดสิทธิ์การจองโดยอัตโนมัติ หลังการจอง 3 ชั่วโมง
      ค่าธรรมเนียมการบริการลดเหลือ 35 บาท,  ประกันภัยการเดินทาง 20 บาท (ไม่บังคับ)


จองรถทัวร์ & thaibus-ticket.com ©2010 ThaiRoute.com, All rights reserved.