เมื่อจองตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ชำระเงินภายในเที่ยงคืนของวันที่ทำการจอง
หากพ้นเที่ยงคืนไปแล้ว รายการจองที่ยังไม่ได้ชำระเงินจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ต้องทำการจองใหม่

 
รหัสการจอง:
หมายเลขโทรศัพท์ :
 
คำแนะนำ
- กรอกรหัสการจอง 10 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจอง และสถานะชำระเงิน
- ตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ โทร 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
 
©2010 ThaiRoute.com, All rights reserved.