จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
หน้าแรก เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ตรวจสอบสถานะ

    โปรดชำระเงินในเวลา 3 ชั่วโมง    
(ระบบ จะยกเลิกตั๋วอัตโนมัติ
รายชื่อเคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วโดยสาร
บริษัท
สถานี
เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋ว
โทรศัพท์
แอร์อรัญพัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อรัญพัฒนา บขส สระแก้ว
0-3742-1210
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 30,31
0-2512-3755
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)
ช่องหมายเลข 25
0-2713-5335
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์อรัญพัฒนา บขส อรัญประเทศ จุดจอดหน้าบริษัทแอร์อรัญพัฒนา
0-3722-3238
แอร์ชัยภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
0-2936-0039
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
0-4481-1556
จุดจอด ต.บ้านค่าย
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
0-4480-0490
จุดจอด ต.โนนจาน
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
0-4489-0678
จุดจอด ต.ละหาน
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
064-5277998
จุดจอด อ.จตุรัส
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
0-4484-0489
จุดจอด ต.หนองบัวโคก
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
0-4480-2101
จุดจอดด่านขุนทด
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
044-389460
แอร์เมืองเลย
จุดจอด อ.ปากชม
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
06-2986-5535
เชียงคาน
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
095-3312584
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
043-311063
จุดจอดท่าลี่
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
081-8736881
จุดจอดผานกเค้า
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
085-9284506
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
042-832042 / 091-8317634
แอร์พอร์ตแวน
จุดจอดแยกร่อนพิบูลย์
ร้านชิชิน จองตั๋ว เครื่องบิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
080-0506790
Airport Van ทุ่งสง
อ.ทุ่งสง บจก.แอร์พอร์ตแวน
093-5767646
สมบัติทัวร์
จุดจอดเดชอุดม
สมบัติทัวร์ อ.เดชอุดม
0-4536-1155,093-5077420
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38
094-6477779
จุดจอดกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
0-4566-1100 , 093-5077418
แอร์อุดร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่อง118 และ 55
02-936-2735 , 081-828-7933
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
บขส.อุดรธานี (บริษัท)
042-245-789 , 042-344-994
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
บขส.บึงกาฬ ช่อง 2
086-369-0814
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
บขส.หนองคาย
042-422-982 , 086-334-2996
จุดจอด อ.ศรีวิไล
จุดจอด อ.ศรีวิไล
042-497-488 , 086-322-7032
จุดจอด อ.พรเจริญ
จุดจอด อ.พรเจริญ
042-487-655 , 086-314-3103
จุดจอด อ.โซ่พิสัย
จุดจอด อ.โซ่พิสัย
042-485-125 , 086-322-0872
จุดจอด อ.เฝ้าไร่
จุดจอด อ.เฝ้าไร่
042-417-180 , 086-344-3869
จุดจอด อ.บ้านดุง
จุดจอด อ.บ้านดุง
042-271-058 , 086-456-2421
จุดจอดปากคาด
จุดจอดปากคาด
042-481-361
จุดจอด อ.รัตนวาปี
จุดจำหน่ายตั๋วรัตนวาปี
042-418-024 , 086-369-0815
จุดจอด อ.โพนพิสัย
จุดจำหน่ายตั๋วโพนพิสัย
042-651-265 , 091-867-1284
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอด อ.พังโคน
042-734-722 , 086-334-2995
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
042-722-714 , 086-314-3102
จุดจอดหนองเม็ก
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อุดร
042-110-381
เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
จุดจอดบ้านคันพระลาน
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
089-5854616
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้นที่ 3 ช่องหมายเลข 51ก
098-4349099
จุดจอด อ.เขมราฐ
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
080-1625428
จุดจอด อ.หนองผือ
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
088-3646255
จุดจอด อ.ประทุมราช
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
087-4637078
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
085-010-7856
บางสะพานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93
081-8298641,081-8297752
บางกอกบัสไลน์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
(call center 1215)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
ช่องหมายเลข 1 และ 4
086-3409664 (call center 1215)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ ช่องหมายเลข 76
02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องหมายเลข 16
077-281110
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
053-774022
บุษราคัมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
081-4729959 , 065-5040154
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
02-9363201, 02-5379007
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
02-9364247 , 090-7793900
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
054-741714,065-5040157
จุดจอดเวียงสา
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
054-781106 , 065-5040156
จุดจอด อ.ร้องกวาง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
065-5040155
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-451243 , 065-5040161
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-287149 , 065-5040152
จุดจอด อ.บ้านผือ
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-282155 , 065-5040151
จุดจอดท่าบ่อ
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-432223 , 065-5040160
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-461305 , 065-5040159
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-249108 , 065-5040158
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
065-5040150
จุดจอดนาวัง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-364199
จุดจอดนากลาง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
061-6468702 , 095-6615646
จุดจอดบ้านกลางใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
089-416-1789
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
085-647-1411 , 094-6490378
จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
081-7299629
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
-
02-531-0960
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย
081-3580975 , 062-3107326
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
081-3580974 , 062-3107320
จุดจอดบ้านดู่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
087-1775331
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
092-2424604 , 094-8250652
จุดจอด อ.แม่จัน
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
097-9202989
จุดจอดห้วยไคร้
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
053-763034 , 092-182263
บัส เอ็กซ์เพลส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54
02-8946101, 02-8946044
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องหมายเลข 3
076-373299 , 085-7963411
มหาชนะชัย-อุบลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วมหาชนะชัย-อุบลทัวร์ อุบลฯ-กรุงเทพฯ
088-1704562
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลย 33
0-2936-0411
โชครุ่งทวีทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
จุดจำหน่ายตั๋วโชครุ่งทวีทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต
0-7635-5980-1
เจริญผลเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ร้อยเอ็ด
ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ
095-9136689
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาฬสินธุ์
ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ
095-9135718
อีสานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51
0-2936-0155
สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น
ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3
043-471585
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2
08-1765-0183
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2
0-5324-6111
จีโอ แฟมิลี่
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ช่องจำหน่ายตั๋วช่อง 31-31
094-872-8999
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
064-409-4706
จิรัฐกาล-เขมราฐ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)
บขส.รังสิต
061-4359280 / 083-8964013
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
บขส.ยโสธร
090-0469782
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3
0927325333 , 02-9360365
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว
082-6965090
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
081-2661018
จุดจอด อ.ประทุมราช
จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.
090-8306921
จุดจอด อ.หนองผือ
อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ
081-9762731
จุดจอด อ.เขมราฐ
ปั๊มปตท.เขมราฐ
083-1317273
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
หน้าโลตัสโพธิ์ไทร
091-5930081
จุดจอดบ้านหัวนา
จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา
090-9580291
กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D8
098-739-8034
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
062-895-9309
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
064-409-4706
กันทรลักษ์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วหมายเลข 32
086-7609898
จุดจอดเดชอุดม
ช่องขายตั๋วหมายเลข 1
098-6826571
กรุงสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วกรุงสยามทัวร์
077-437342
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ใหม่ ช่อง 44
02-894-6045
ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
0-2894-6151-2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
0-7566-3502
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
0-7641-2300
อ.ตะกั่วป่า
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
0-7641-2300
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
0-4424-5123,08-9672-4333
โลตัสพิบูลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91
02-936-0956,02-936-2781,086-4196262
มณฑ์สิริแทรเวล
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D6
085-264-5544
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
085-264-5544
นครบริการขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
บขส.นครศรีธรรมราช
062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
บขส.ภูเก็ต
086-9481071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
บขส.หาดใหญ่
063-3901877
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
บขส.สงขลา
063-3901867
นครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 65, 66
0-2894-6154-5
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานนครศรีร่มเย็นทัวร์ (ข้าง บขส.นครฯ)
0-7531-5390
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน
0879251009
นวนครทัวร์
จุดจอด อ.แวงใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
081-9759980
จุดจอด อ.มัญจาคีรี
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
099-5456441
จุดจอด อ.ชนบท
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
043-286416
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4
085-0006287
จุดจอด อ.พระยืน
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
043-266338
จุดจอด ต.ท่าศาลา
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
043-266576
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39
02-9363702,094-2831188
นิวมิตรทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 46
0-2894-6115
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง
สำนักงานนิวมิตรทัวร์(อยู่ในเมือง ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์)
0-7781-1150
คิงส์ด้อมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งนครสวรรค์
089-5688445, 063-361-9244
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
สถานีขนส่งพิษณุโลก2
087-3153300, 095-3956951
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ข้างธนาคารออมสิน)
084-611-2866
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
สถานีขนส่งพะเยา
088-5938071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย
081-9804817
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
-
089-4313555
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A
097-1298229
อ.ศึกษาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
อ.ศึกษาทัวร์
095-724-9531,092-107-5851
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
089-8437563
เพชรประเสริฐ
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาแม่สอด ติดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ถนนสายเอเซีย
055-533-654, 086-445-1455
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว 9
055-512-777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
055-563-883
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ถ.สายตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง 23000
085-083-4239, 039-525-567
ท่าแหลมฉบัง
เลขที่ 10/10 ม.2 ถ.สุชุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
038-354-989
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
ท่าชลบุรี
เลขที่ 5/32-33 ม.9 ต.บ้านสวน อ.เมือง
038-287-544
ท่าพัทยา
240/15-16 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 20150
038-416-098, 038-146-099
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ช่องติด บ.ข.ส.99
039-325-566
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
98 หมู่18 ถ.สันติสุข ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 40130
094-7570746
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า จ.ขอนแก่น 40000
086-459-0093
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
055-799-949
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
093-556-5883, 043-816-6777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ติดกับตู้ขายตั๋วบริษัทขนส่งจำกัด
042-512-733
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6
056-223-323, 081-999-5698
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
473 หมู่1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ 38000
042-490-672
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
เลขที่ 888 หมู่7 ต.สมอแข จ.พิษณุโลก ช่องขายตั๋วที่ 14-15 ชานชลา 10-11
055-986-311, 081-973-7963
ม.นเรศวร
หน้า ม.นเรศวร ที่ขายตั๋วเชิดชัยแอร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
081-727-0291
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
อยู่ในบริเวณสถานีขนส่งมหาสารคาม 44000
089-744-7757
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
042-614647, 081-3987024
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 2
045-714-939, 090-046-9782
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
ใกล้กับช่องจำหน่ายตั๋วรุ่งเรืองมุกดาหาร รถจอดชานชลาที่ 21
043-516-353
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
ช่องจำหน่ายตั๋วที่6 เลขที่155/195 ซ.หมู่บ้านเพลินใจ 5 ต.ทับนา อ.ระยอง 21000
033-066-177
ท่าระยอง
379/4 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
038-611-261, 086-938-8118
ท่ามาบตาพุด
71/1 ถนนสุขุมวิท 46 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง 2115
033-680-900
ราชบุรี
166/33 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง 70000
080-159-7744
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
054-221-801, 085-548-5550
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร 47220
042-717-088
จุดจอดมหาชัย
เลขที่ 39/179 หมู่2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง 74000
095-539-7068
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว
97752 ซ.เทศบาล 9/2 อ.เมือง 27000
081-2921179
จุดจอดตลาดโรงเกลือ
499/24 ม.7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 27120
037-247-515, 037-247-516
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ
สุวรรณคร ต.อรัญประเทศ 27120
082-467-1769
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 4 ติดกับช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
086-734-5200
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
99/4 หมู่ 2 ถ.อุดรธานี- หนองบัวลำภู ต.บ้านเสื่อม
042-304-242
จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี
บริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี ด้านหน้าประตู 1
080-744-4913, 084-201-3508
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ รถจอดชานชลาที่ 10
087-210-6425
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
ถ.รอบเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 34000
045-314-787, 081-760-7602
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ (อาเขต 2)
053-245-838, 082-694-6610
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาหล่มสัก ตรงข้าม สถานีตำรวจ อ.หล่มสัก
056-701-164
ท่าภูเรือ
เลขที่ 254 ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ 42160
042-899-386
ท่าด่านซ้าย
แยกตลาดด่านซ้าย ตรงข้ามปั๊มคาลเท็ก
042-892-205
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว หน้าชานชาลาที่ 8 ถนนเจริญรัฐ 5 ต.กุดป่อง อ.เมือง
042-815-366
ภูเก็ตท่องเที่ยว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
0-2894-6144-5
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
0-7622-2107 ,0-7622-2108 ,0-7622-2109
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
0-2936-1388
ภูกระดึงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
0-2936-0511
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว บขส
042-833-684
จุดจอดเชียงคาน
ปั้มน้ำมัน เชล
088-314-3572
วังสะพุง
ช่องขายตั๋ว บขส
042-850-163
จุดจอดผานกเค้า
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
089-7098808
จุดจอดภูกระดึง
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
089-7098808
จุดจอดท่าลี่
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ท่าลี่
่085-4771517
ภูหลวงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีปรับอากาศ แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
043-471582
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สถานีขนส่งเชียงใหม่
053-304316
พิษณุโลกยานยนต์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54
02-9362924 , 02-9362925
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
บริษัท
055-302021 , 055-302022
ปิยะชัยพัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส
053-646430, 053-734305 , 062-3107326
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส
053-773550 , 062-3107322
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
074-465203
จุดจอด อ.ด่านนอก
ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
074-311077
ปิยะประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ
042-491010 , 083-3477658
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย
042-460205 , 0885620632
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี
042-343403 , 083-6603510
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก
081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่
074-465203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง
087-2930186
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง
089-4741325
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น
043-247333 , 043-235888
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
074-311077
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
0-2894-6330,02-894-6331
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
044-270092,080-2952003
ท่าพัทยา
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
038-410-748
พรพิริยะทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่อง A1 และ 44
02-9362939 , 02-9363554
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
054-621400
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
054-218199
จุดจอด อ.สอง
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
054-593848
ประกิจยนต์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
บขส.ใหม่ จำหน่ายตั๋วที่หน้าช่องจอดรถอาคาร 1ช่อง 9
091-7710151
จุดจอดประกิจยนต์ หัวหิน
จำหน่ายตั๋วระหว่างหัวหิน ซอย 66-68 ตรงข้ามแขวงการทางหัวหิน
091-7710159 , 093-9242223
จุดจอดชะอำ
จุดจอดชะอำ ใกล้โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
091-7710158
จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี
จุดจอด ราชบุรีจำหน่ายตั๋วใกล้สำนักงานไฟฟ้าจังหวัดราชบุรีก่อนถึงวัดทุ่งตาล
091-7710156
จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี
จุดจอด เพชรบุรี จำหน่ายตั๋วคิวรถตู้ตรงข้าม Big-c
091-7710157
นครปฐม
จำหน่ายตั๋ว ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานครปฐม ถนนทรงพล
091-7710155
จุดจอดกำแพงแสน
จุดจอดกำแพงแสน จำหน่ายตั๋วติดร้านอาหารเหม่ยลี้อร่อยเวอร์
091-7710154
ปากช่อง
ใกล้ที่จำหน่ายตั๋วราชสีมาทัวร์
091-7710152
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จำหน่ายตั่ว ในสถานีขนส่งสระบุรี
091-7710153
ประหยัดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
0-2936-0496
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
0-4359-0345
จุดจอดปากแซง
อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด
089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
บขส.ยโสธรแห่งที่2
089-2443206
จุดจอด อ.เขมราฐ
ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์
089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
089-2443206
นครศรีราชาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ช่องหมายเลข 67 , 68
02-8946220
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ช่องจำหน่ายตั๋วนครศรีราชาทัวร์
075-343851 , 075-343852
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
ตรงข้ามตลาดโลตัสปากพนัง
075-518132 , 075-333890 , 086-4758467
รุ่งกิจทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องขายตั๋วที่ 10
Call Center เบอร์ 076-373256 , 062-4936442 , 076-421805 , 076-373332
ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง
ศูนย์บริการลูกค้า รุ่งกิจทัวร์
077-810299 , 080-6486804 , 077-812324
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
ช่องขายตั๋วที่ 1
084-3078193
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า
ช่องขายตั๋วรุ่งกิจทัวร์
082-8153137 , 076-421805
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี
ช่องขายตั๋วที่รุ่งกิจทัวร์
080-6486885
รุ่งประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5
0-2936-3638-9 / 081-574-3377
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง
043-711072
สหมิตรอุบล
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อุบลราชธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
088-3788643
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.มุกดาหาร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
063-6634821
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.นครพนม
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
098-5318652
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.ธาตุพนม
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
084-7868865
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.สกลนคร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
099-2277200
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อุดรธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
089-2785909
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37
0-2936-0864
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ถนนวิภาวดี)
0-2537-8218
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
0-4351-4569,0-4351-2500
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
0-4261-5427,0-4263-1306
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้นที่ 1 ช่องหมายเลข 9
098-2566996
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
086-9288773
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
094-6166925
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
092-7247460
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
098-2569669
สวัสดีทั่วไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องหมายเลข 8
08-2398-0777
สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา
เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต
08-2398-1777
สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
0-2537-8611,0-2936-3001
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
บขส.3, ช่อง13
098-2062514 , 083-3441828
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
087-2208994
สวัสดีสุรินทร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88
0-2936-9994,061-6476999
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์
061-6476888,044-530099
สยามเฟิสท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 10, 11, 12
0-2936-1120
สยามเฟิสท์ทัวร์ (ถนนประชานิเวศน์ 1)
สำนักงานสยามเฟิสท์ทัวร์ (ถนนประชานิเวศน์ 1 ข้างวัดเสมียนนารี)
0-2954-3601
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สยามเฟิสท์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
0-5422-7819,0-5422-7902
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สยามเฟิสท์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต)
0-5324-7233
สยามเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34
074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
02-894-6160-2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่
074-234638
ศรีมงคลขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีมงคลขนส่ง โคราช
044-251511
ท่าพัทยา
สำนักงานศรีมงคล พัทยา ถนนพัทยากลาง สาย3
038-424085
สมบัติทัวร์
จุดจอดบุณฑริก
สมบัติทัวร์ บุณฑริก
062-1689033
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
Call center 1215
407 พัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
บขส.บึงกาฬ
042-492122
จุดจอด อ.บุ่งคล้า
หน้าตลาดสดบุ่งคล้า
042499067
จุดจอด อ.พังโคน
ตรงข้ามร้านขายยาแสงเจริญเภสัช
042771108
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
093-105-5636
จุดจอด อ.น้ำโสม
ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส)
098-149-2822
จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ตลาดนัดคลองถมวันจันทร์)
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาย่อยศรีเชียงใหม่
042451070
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ติดถนนใหญ่ หน้าทางเข้า บขส
04-224-3800
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108
02-936-0081
จุดจอด อ.สังคม
จุดจอด อ.สังคม
042-441095
ศรีสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33
074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
02-894-6330
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
074-429525
ศรีสุเทพทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
02-894-6167,02-894-6166
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ออฟฟิต ศรีสุเทพ
075-348089
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
0804645587
จุดจอด อ.ขนอม
จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
075-528605
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
074-723435,089-6538593
จุดจอด อ.เชียรใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อ
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
075-518132
ศรีตรังทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
08-6476-8287
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
08-6476-8285
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
0-7521-8309 091-0434312 ( For English 084-1545923)
ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
0-28946040-1
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
087-0838811
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
087-0320055
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
089-7295443
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-7720-0846
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
0-7552-8323
ซันบัส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
0-2936-3993 , 096-7017251
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
086-7586111 , 042-033188
เชียงคาน
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
02-396-3993,044-822134
จุดจอดแก้งคร้อ
จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
080-0434306 , 044-882735
จุดจอดภูเขียว
จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
086-8703946
จุดจอดหนองหิน
จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
042-852224 , 091-0798391
วังสะพุง
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
042-841519 , 062-7455767
จุดจอดบ้านธาตุ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
042-854027
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
044-838008
สุวรรณนทีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
0-2894-6066
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
0-7750-1535
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
077504901
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
0-77541242 , 077545151
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
077559436
เทียนไชยแอร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
08-1266-9930
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
0-4482-3111
ไทยสงวนทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9
0-2936-0582
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร
08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว
08-1876-7959
จุดจอดหนองสามสี
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)
08-1718-2216
จุดจอด อ.กุดชุม
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)
08-7443-3003
จุดจอดเลิงนกทาใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)
08-4955-9374, 08-6720-0170
จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)
08-7431-0483
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)
08-2876-8495, 08-5769-3211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
08-9278-8994
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย
08-0601-7362
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม
08-1421-4746
ไทยศรีราม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วไทยศรีราม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
085-5523462, 090-6205627
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วหมายเลข 37,38
063-4216967
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2)
098-8010782
แท๊คทีมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A5
081-558-0366, 081-492-6948
วินรถตู้ยกทีม 9907
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C1
084-5669588,084-3623446
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
ชานชาลาที่ 4
084-5668505,0843514353
วัฒนสาครทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 93 ก
02-9363353
บุญฑริกทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 13
02-936-0017
กรีนบัส
กรีนบัสสำนักงานเชียงใหม่
สำนักงานเชียงใหม่
053-266480
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่
ช่องจำหน่ายตั๋วกรีนบัส อาเขต
062-3107309
กรีนบัสสำนักงานเชียงราย
สำนักงานเชียงราย
053-711154 , 062-3107324
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 1
ช่องจำหน่ายตั๋วกรีนบัส
062-3107321
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2
ช่องจำหน่ายตั๋วกรีนบัส
053-773550 , 062-3107322
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
ช่องจำหน่ายตั๋วกรีนบัส
053-646412 , 062-3107326 062-3107327
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ
ช่องจำหน่ายตั๋วกรีนบัส
053-655732 , 062-3107335
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วกรีนบัส
054-718123 , 062-3107341
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งช้าง
ช่องจำหน่ายตั๋วกรีนบัส
054-718283 , 081-7527522
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
ช่องจำหน่ายตั๋วกรีนบัส
086-1160511 , 081-6710698
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ช่องจำหน่ายตั๋วกรีนบัส
097-9270075
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
ช่องจำหน่ายตั๋วกรีนบัส
062-3107343
จ้อยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
083-959-0330, 083-959-0440
บ้านนานครนายก
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
099-089-7913
ผู้ใหญ่อำนาจ
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร B ช่อง B12
089-347-8883, 092-269-3730
รถตู้สามารถ
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
081-972-4772, 080-118-3585
วินรถตู้ฟ้าใส
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D5
064-287-7282
เกาะโพธิ์
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C12
080-566-3364,089-533-6533
เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D2
080-023-7828
โพทะเล
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
089-708-0994
โลตัสบ่อวิน
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C12
061-739-4455
โลตัสปลวกแดง
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C12
064-987-7167
ใหญ่สืบ
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร A ช่อง A12
086-938-2721
สนับสนุนโดย ไทยรูท ดอทคอม
ชำระเงินภายในเวลา ชั่วโมง
(ระบบ จะยกเลิกตั๋วอัตโนมัติ
ของวันที่ทำการจองตั๋วรถทัวร์ ระบบจะตัดสิทธิ์การจองโดยอัตโนมัติ หลังการจอง 3 ชั่วโมง
      ค่าธรรมเนียมการบริการลดเหลือ 35 บาท,  ประกันภัยการเดินทาง 20 บาท (ไม่บังคับ)


จองรถทัวร์ & thaibus-ticket.com ©2010 ThaiRoute.com, All rights reserved.