จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
Busbooking Line Add
Busbooking Call Center

กรุณาจ่ายเงินที่ 7-11 ก่อนเที่ยงคืน ของวันที่จอง

*กรุณาชำระเงินที่ 7-11 ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันนี้
ถ้าไม่ชำระ ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 
 
รหัสการจอง:
หมายเลขโทรศัพท์ :
 
คำแนะนำ
- กรอกรหัสการจอง 10 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจอง และสถานะชำระเงิน
- ตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ โทร 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
 
 

*กรุณาชำระเงินที่ 7-11 ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันนี้
ถ้าไม่ชำระ ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

* ติดปัญหาการจองตั๋ว โปรดติดต่อ CALL CENTER : 061-765-7065 เวลา 08.00-17.00 น.


©2019 Busbooking.in.th, All rights reserved.