เที่ยวไป:
จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] ถึง อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ]
วันรถออก เสาร์, 28 ธันวาคม 2562
เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
 
กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ (เสริมพิเศษ) บุณฑริกทัวร์ วีไอพี 32 50 680 08:30 08:30 น. 08:30 น.
กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ (เสริมพิเศษ) บุณฑริกทัวร์ วีไอพี 32 50 680 09:30 09:30 น. 09:30 น.
เต็ม กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(MV) วีไอพี 32 38 565 19:55 19:55 น. 05:30 น. (29 ธ.ค.)
กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ (เสริมพิเศษ) บุณฑริกทัวร์ วีไอพี 32 50 680 20:50 20:50 น. 20:50 น.
เต็ม กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน) มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ ป.1 36 466 21:00 21:00 น. 06:40 น. (29 ธ.ค.)
กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ (เสริมพิเศษ) บุณฑริกทัวร์ วีไอพี 32 50 680 21:00 21:00 น. 21:00 น.
เต็ม กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล วีไอพี 32 38 565 21:10 21:10 น. 06:45 น. (29 ธ.ค.)
เต็ม กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-แยกบ้านจาน-เดชอุดม ( M ) วีไอพี 32 32 565 21:20 21:20 น. 06:55 น. (29 ธ.ค.)
เต็ม กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ (เสริมพิเศษ) บุณฑริกทัวร์ วีไอพี 32 50 680 21:20 21:20 น. 21:20 น.
เต็ม กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ (เสริมพิเศษ) บุณฑริกทัวร์ วีไอพี 32 50 680 21:30 21:30 น. 21:30 น.
กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ ป.1 47 550 21:35 21:35 น. 07:15 น. (29 ธ.ค.)
กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-แยกบ้านจาน-เดชอุดม ( M ) วีไอพี 32 46 565 21:45 21:45 น. 07:20 น. (29 ธ.ค.)
กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ (เสริมพิเศษ) บุณฑริกทัวร์ วีไอพี 32 50 680 22:00 22:00 น. 22:00 น.
 
 
 สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้
 ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้
*เวลารถออกจากจุดขึ้นรถและเวลาถึงปลายทางที่แสดงเป็นเวลาโดยประมาณ เวลาซึ่งใช้ในการเดินทางจริงอาจแตกต่างจากนี้
 
 
 
 
 
 
สนับสนุนโดย ไทยรูท ดอทคอม