วิธีการจอง

- เลือกการเดินทางระหว่าง ไป-กลับ หรือ เที่ยวเดียว
- เลือกจังหวัดต้นทาง "สมุทรสาคร" เลือกจุดขึ้นรถ "จุดจอดมหาชัย"
- เลือกจังหวัดปลายทาง "ตาก" จุดลงรถ "สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด"
- เลือกวันที่ออกเดินทาง กด "ค้นหาเที่ยวรถ"

ระบบจะทำการแสดงเที่ยวรถ ให้เลือกเที่ยวรถที่ต้องการ กดเลือกที่นั่งที่ต้องการ กรอกข้อมูลผู้โดยสารและชำระเงิน

คำแนะนำ : ในหน้า "ข้อมูลผู้โดยสารและชำระเงิน" จะบวกค่ากรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางเพิ่ม 20 บาทต่อที่นั่งโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ต้องการ ให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออก

คลิกที่นี่! เพื่ออ่านวิธีการจองและชำระเงินโดยละเอียด (PDF)
 
 
ข้อมูลการเดินทาง
   
เดินทาง:
จังหวัดต้นทาง:
จุดขึ้นรถ:
จังหวัดปลายทาง:
จุดลงรถ:
วันที่ออกเดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
มาตรฐานรถ:
จำนวนผู้เดินทาง:
คน
 
 
 
สนับสนุนโดย ไทยรูท ดอทคอม

*** สามารถจองตั๋วโดยสารได้วันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 4 ที่นั่ง และต้องสำรองล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน ***

วิธีการชำระเงิน

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
- ชำระผ่านบัตรเครดิต คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3% (15 บาท)


วิธีการจองและชำระเงิน |จองตั๋วโดยสาร | ตรวจสอบสถานะการจอง | รายชื่อเคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร | เส้นทางและผู้ให้บริการ | กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไทยรูท ดอทคอม โทรศัพท์ 02-269-6999 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

บริการนี้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองที่นั่งผ่านทางระบบของ บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด ผู้ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์ www.thairoute.com โดยสามารถจองตั๋วรถทัวร์ได้ที่นี่โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

หากเกิดความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการกระทำใดๆ ทั้งจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดจากผู้ใช้บริการเอง หรือจากบุคคลอื่นไม่ว่าจะกระทำโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม หากได้กระทำผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่ประการใด

เว็บไซต์สาครออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้บริการระบบจองตั๋วโดยสารออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะยกเลิกระบบจองตั๋วโดยสารออนไลน์ทั้งหมด หรือยกเลิกบริการแต่เฉพาะผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง หรือหลายราย เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า